Bezwaar of beroep tegen het UWV doen

Er is net een beslissing van het UWV op uw mat gevallen. Een beslissing waar u niet achter staat. Bijvoorbeeld dat u kunt werken, ondanks uw rugklachten. Of dat u verwijtbaar werkeloos bent, zodat u geen WW-uitkering krijgt. Of misschien is de duur van de WW-uitkering veel korter dan hij op basis van uw arbeidsverleden zou moeten zijn.

In zo’n geval hoeft u het er niet bij te laten zitten. U kunt altijd beroep aantekenen tegen een beslissing van het UWV.

Op tijd

U  kunt uw bezwaar op verschillende manieren indienen. Digitaal, of per post. Maar hoe u het bezwaar ook indient, doe het in ieder geval op tijd, anders wordt het niet in behandeling genomen.

Weet u nog niet precies hoe u de bezwaargronden wilt omschrijven? Of hebt u tijd nodig om bewijsstukken te verzamelen? Dan kunt u het beste een voorlopig bezwaarschrift indienen, binnen de gestelde termijn. Het UWV is dan op de hoogte van het feit dat u bezwaar wilt maken, en u krijgt 4 weken de tijd om uw redenen kenbaar te maken.

Zorg ook dat u een bevestiging krijgt van het UWV. Schriftelijk, want dan kunt u het aantonen. Dan staat u sterk als er iets mis is gegaan met post of fax of het internet.

Advocaat inschakelen

U ziet het, er zijn nogal wat haken en ogen aan het indienen van een bezwaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het vinden van gronden en het beargumenteren ervan. En ook na het indienen van een bezwaar gaat er wel eens wat mis.

In al deze gevallen kan het u helpen, een advocaat in te schakelen. Deze kan uw situatie analyseren, en u raad geven over het beargumenteren van uw zaak. Of dit voor u doen. Zo staat u er niet alleen voor!

Kosten beroep en bezwaar UWV

Kosten beroep doenU kunt uw bezwaarschrift indienen bij de afdeling bezwaar en beroep van het UWV. Dit is gratis. Neemt u hiervoor een advocaat in de arm, dan zijn de kosten van een aantal factoren afhankelijk. Soms is er een gratis spreekuur, waarin u advies kunt vragen, en navraag kunt doen over de kosten.

Beroep aantekenen kost u aan griffiekosten €44,–. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u gelijk geeft, geheel of gedeeltelijk. Ook een eventuele vergoeding voor andere kosten wordt door de rechter bepaald. Het kan dus zijn dat u uw reiskosten vergoed krijgt, en de kosten voor rechtsbijstand.

Hebt u vragen, bijvoorbeeld over een inschatting van uw kansen ? Neem dan contact op met MRS Advocaten, daar kan men u meer vertellen.